Rosahumus w ogrodzie

Jest to nawóz organiczno-mineralny, trochę nietypowy, ponieważ jego główne działanie nie polega na dostarczeniu roślinom składników pokarmowych, ale na użyźnianiu gleby poprzez poprawę jej fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości. Jest produktem naturalnym, więc może być stosowany bez narażania środowiska naturalnego i bez ryzyka przenawożenia.

Składa się w 85% z kwasów humusowych. Zawiera również potas (12%) i żelazo (0,6%). Kwasy humusowe są głównym składnikiem próchnicy, a jak wiadomo, to jej zawartość w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleby oraz wpływających na wzrost roślin oraz jakość i wysokość plonu. Stosując rosahumus dostarczamy glebie dużej ilości kwasów humusowych, co pozwala regulować w niej zapas próchnicy.

Kwasy humusowe

Są głównym składnikiem leonardytów, czyli minerałów wydobywanych w kopalniach węgla brunatnego. To z nich wytwarzany jest rosahumus. Leonardyty powstały w okresie karbonu i są formą pośrednią pomiędzy węglem a torfem. Pochodzą z resztek roślinnych, obumarłych bez dostępu powietrza, które uległy humifikacji. Kwasy humusowe są naturalnym, organicznym źródłem skoncentrowanej dawki składników pokarmowych, witamin i mikroelementów. Aktywność kwasów humusowych pochodzących z leonardytów jest pięciokrotnie wyższa niż pochodzących z innych źródeł, na przykład tych w oborniku czy kompoście. W porównaniu do nich substancja organiczna zawarta w rosahumusie jest też bardziej dostępna, ponieważ jest całkowicie rozłożona - ta w kompoście czy oborniku jest szybko mineralizowana bez tworzenia żyznego humusu.

Właściwości kwasów humusowych

Kwasy humusowe są głównym składnikiem rosahumusu i to dzięki nim nawóz zawdzięcza swoje dobroczynne właściwości. Wspomagają wiele reakcji chemicznych i biologicznych zachodzących w glebie i roślinach, dzięki czemu korzystnie wpływają na rozwój roślin, między innymi:

 • neutralizują pH gleby
 • ułatwiają przekształcanie składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin
 • działają jako naturalny czynnik chelatujący jony metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy
 • zwiększają pobieranie azotu przez rośliny
 • zmniejszają reakcje fosforu z wapniem, żelazem, magnezem i glinem dzięki czemu zwiększają ich dostępność dla roślin
 • pomagają eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza
 • zwiększają pobieranie azotu przez rośliny
 • stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych
 • sprzyjają tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę
 • ograniczają pobieranie substancji toksycznych z gleby

Zalety stosowania rosahumusu

 • podnosi żyzność gleby
 • zapobiega zaskorupianiu się gleby
 • ogranicza parowanie wody z gleby
 • zwiększa pojemność wodną gleby, dzięki czemu zmniejsza zagrożenie suszą
 • poprawia dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin
 • wzbogaca glebę w substancje organiczne i mineralne
 • zatrzymuje rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejsza ich wypłukiwanie
 • korzystnie modyfikuje strukturę gleby - poprawia strukturę gleb piaszczystych oraz zapobiega utracie wody i składników pokarmowych, rozluźnia gleby zwięzłe i poprawia ich przewietrzanie
 • zwiększa zdolność kiełkowania i żywotność nasion
 • zwiększa naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki
 • poprawia jakość plonu, wygląd i wartość odżywczą

Sposoby stosowania rosahumusu

Rosahumus ma postać mikrokrystalicznego proszku, który należy samodzielnie rozpuścić w wodzie. Może być stosowany na kilka sposobów:

 • oprysk doglebowy - jest podstawowym sposobem, szczególnie polecanym na dużych powierzchniach
 • podlewanie - stosowany jest wtedy, gdy chcemy zasilić konkretne rośliny
 • zanurzanie korzeni lub zaprawianie dołków - stosowany w czasie sadzenia roślin

Dzięki właściwościom zawartych w rosahumusie kwasów humusowych, nawóz ten doskonale wpływa wzrost i rozwój roślin. Większość gleb w naszym kraju jest uboga w próchnicę, warto więc stosować rosahumus w naszych ogrodach, ponieważ zapewnia szybki i trwały wzrost żyzności gleby.