Humus Active w ogrodzie

Jednym z dostępnych dziś na rynku ogrodniczym nawozów organicznych jest Humus Active. Właściwie nie jest to tylko zwykły nawóz, ale tak zwany polepszacz glebowy, który oprócz dostarczania roślinom składników pokarmowych znacznie poprawia też strukturę gleby i dzięki temu bardzo pozytywnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. Humus Active jest nawozem w pełni naturalnym, może być więc stosowany zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Jest bezpieczny dla środowiska naturalnego, a przy jego stosowaniu nie ma ryzyka przenawożenia. Dwa litry Humusu Active efektywnie zastępują minimum tonę obornika, a dzięki zawartości próchnicy, której w oborniku nie ma, pod względem korzystnego wpływu na strukturę glebę Humus Active nawet go przewyższa.

Humus Active może być stosowany zarówno w ogrodach przydomowych i na działkach, jak również w uprawach wielkotowarowych, polowych, w sadach oraz pod osłonami. Możemy używać go do nawożenia i pielęgnacji owoców i warzyw, roślin ozdobnych czy trawników.

Pozytywne Mikrooorganizmy (PM) i Trwała Aktywna Próchnica (TAP)

Humus Active zawiera dwa podstawowe składniki, które decydują o jego korzystnym działaniu na wzrost i rozwój roślin. Są to tak zwane Pozytywne Mikroorganizmy (PM) oraz Trwała Aktywna Próchnica (TAP).

Pozytywne Mikroorganizmy (PM) wytwarzane są przez dżdżownice kalifornijskie, które w specjalnych hodowlach przetwarzają dostarczany im obornik zwierząt kopytnych, pochodzący z nieintensywnych gospodarstw rolnych. Powstająca w przewodach pokarmowych dżdżownic flora bakteryjna staje się ważnym składnikiem Humusu Active. Jeden mililitr Humusu Active zawiera miliardy Pozytywnych Mikroorganizmów. PM-y asymilują z powietrza azot - za to odpowiadają bakterie z rodzaju Azotobacter. Uwalniają też zawarte w glebie składniki pokarmowe, takie jak azot (dzięki bakteriom fotosyntetyzującym) oraz potas, fosfor i mikroelementy (dzięki bakteriom promieniowym). Pozytywne Mikroorganizmy korzystnie wpływają na rozwój mikoryzy niezbędnej do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego roślin. Szybko rozkładają również resztki organiczne, dzięki czemu dostarczają roślinom składniki pokarmowe i próchnicę pokarmową, a także ograniczają rozwój patogenów powodujących choroby roślin.

Trwała Aktywna Próchnica (TAP) jest niezbędna do prawidłowego i trwałego rozwoju Pozytywnych Mikroorganizmów. Jeden mililitr Humusu Active zawiera miliardy koloidów TAP wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1000 m2. Dzięki niej gleba znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną, staje się pulchna i żyzna.

Zalety stosowania Humusu Active:

  • znacznie poprawia strukturę gleby, ponieważ kompleksowo rozkłada resztki organiczne, tworząc trwałą aktywną próchnicę
  • zwiększa pojemność wodną i sorpcyjną gleby, dzięki czemu stanowi swoisty bufor bezpieczeństwa w długotrwałych okresach suszy lub opadów deszczu
  • poprawia kondycję i zdrowotność roślin, zwiększa ich odporność na choroby i szkodniki
  • dostarcza roślinom makro-, mikro- i ultraelementów w odpowiednich proporcjach, dzięki czemu zwiększa ilość plonów i poprawia smak uprawianych owoców i warzyw
  • ułatwia ukorzenianie się roślin
  • umożliwia uprawę roślin nawet na bardzo ubogich glebach i nieużytkach
  • poprawia właściwości cieplne gleby, ponieważ zmienia jej barwę na bardziej brunatną
  • dzięki niemu gleba zatrzymuje składniki pokarmowe w strefie korzeniowej roślin
  • stabilizuje pH gleby
  • jest bardzo wydajny

Sposoby stosowania Humusu Active

Humus Active najlepiej jest stosować kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. Najlepsze efekty daje dwukrotne zastosowanie go doglebowo i około 4-6 razy dolistnie. Doglebowo stosujemy Humus Active wiosną, po ruszeniu wegetacji, oraz jesienią, przed jej ustaniem. Zabieg najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu, aby Humus Active mógł przedostać się jak najszybciej do strefy korzeniowej. W trakcie sezonu wegetacyjnego opryskujemy rośliny Humusem Active co około 3 tygodnie, warto również opryskać drzewa i krzewy owocowe po zbiorach, ponieważ dzięki temu zabezpieczymy je przed chorobami grzybowymi.

Humus Active można stosować również przy sadzeniu rozsady oraz przy przesadzaniu roślin. Należy wtedy zanurzyć ich korzenie w 2% roztworze wodnym Humusu Active. Dzięki temu rośliny łatwiej się przyjmują i szybciej rosną.

Humus Active doskonale wpływa na wzrost i rozwój roślin, a dodatkowo użyźnia glebę. Ponieważ większość gleb w naszym kraju jest uboga w próchnicę, warto stosować nawozy, które oprócz dostarczenia roślinom składników pokarmowych zapewniają też wzrost żyzności gleby. Rośliny zasilane takimi nawozami są zdrowe i silne, a owoce i warzywa mają doskonały smak. Regularne stosowanie Humusu Active zapewni nam wysokie i zdrowe plony nawet na słabych glebach. Po kilku latach jego systematycznego stosowania możliwe jest nawet poprawienie klasy gleby.